• 3520 3439 - 041

نرم افزارهای مدیریت عملکرد یو پی اس

نرم افزارهای مدیریت عملکرد یو پی اسReviewed by Tabrizups on Jan 6Rating: 5.0نرم افزارهای مدیریت عملکرد یو پی اس

کنترل نرم افزاری دستگاهای یوپی اس ups

آز مهمترین تجهیزات دستگاهای جدید یو پی اس ،قابلیت کنترل و پایش نرم افزاری می باشد  که برای شما امکان کنترل عملکرد ups را بادادن اطلاعات وسیع در مورد وضعیت کاری یوپی اس فراهم میکند.

سیستم های تامین برق اضطرای در یو پی اس تبریز

تاهمین اواخر ،شما مجبور بودید یک ups بسیارگرانقیمت را جهت برخورداری ازاین امکانات خریداری نمایید. اکنون حتی ارزانترین ups ها تاحدودی امکان کنترل دستگاه را به شما میدهند (اگرچه سخت افزار ونرم افزارموردنیاز ممکن است بصورت یک امکان اضافه برای دستگاه درنظرگرفته شده باشد.) البته سیستمهای گرانتر، امکانات بیشتری برای کنترل دارند وبطریق اولی، دارای نرم افزارپیچیده تری نیزمیباشند.

مرجه فروش انواع باتری یو پی اس در شمالغرب کشور

بخش سخت افزارمعمولاً به شکل یک کابل مخصوص است که از یک خروجی مخصوص درقسمت عقب یو پی اس با یک رابط به کامپیوتروصل میشود. بطورسنتی یک پورت سریالی برای این کار درنظرگرفته میشود ولی بعضی از دستگاههای جدید از پورت USB نیز میتوانند استفاده کنند ویا حتی این اتصال مستقیماً ازطریق یک شبکه صورت گیرد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.