• 3520 3439 - 041

چرا باتری یو پی اس ها را سری می کنیم؟

چرا باتری یو پی اس ها را سری می کنیم؟Reviewed by Tabrizups on Jan 8Rating: 5.0چرا باتری یو پی اس ها را سری می کنیم؟

چرا باتری یو پی اس ها را سری می کنیم؟

اولا ضرورت دارد توضیج مختصری در مورد مدارات سری و موازی داده شود:

توضیح اینکه در مدارات سری جریان در مدار ثابت می باشد و ولتاژها جمع می شوندو در مدارات موازی ولتاژ در مدار ثابت می باشد و جریانهای هر شاخه با هم جمع میشوند.

در دستگاه های یو پی اس ورودی باتریها با ولتاژ ورودی UPS مشخص می شودمثلا یو پی اس با ورودی DC,36V,48V,72V و … ساخته می شود.و با توجه به اینکه در کلیه یو پی اس ها از باتری های ۱۲V با آمپراژ مختلف استفاده میکنیم در این حالت ولتاژ DC مشخص شده توسط سازنده یو پی اس را تقسیم بر ۱۲ میکنیم تا تعداد باتری مورد استفاده در یو پی اس را بدست آوریم.

مثلا سازنده UPS مشخص کرده یو پی اس به توان  1KVA و ولتاژ ۳۶vdc که در این حالت ۳۶vdc/12vdc  می کنیم که حاصل تقسیم عدد ۳ می باشد که در این حالت مشخص می کنیم ۳ عدد باتری ۱۲vdc با آمپراژ مختلف می توانیم به ups مورد نظر وصل کنیم.با توجه به اینکه گفته شد در مدارات سری جریان ثابت و ولتاژه باهم جمع می شوند در این حالت باتری ها را بصورت زیر سری می نمائیم.

در این حالت که ورودی ۳۶vdc  به ups تحویل داده می شود.اگر این ۳۶vdc ورودی رعایت نشود دستگاه کار نمی کند و اگر ولتاژ ورودی dc بیش از حد مجاز باشد باعث خرابی یو پی اس میشود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.