• 3520 3439 - 041

شارژر صنعتی

شارژر صنعتیReviewed by سینا خدایی on Jun 5Rating:

مقدمه ای بر دستگاههای  شارژر صنعتی

دستگاههای شارژر صنعتی  مطابق با اصول الکتریسیته هستند و جریان برق مستقیمAC  را به DC تبدیل میکنند.جریان مستقیم همیشه یک طرفه است یا مثبت یا منفی. فقط ولتاژ کم یا را متناسب با جریان تعدیل میکنند. اکثر dc زیاد میشود . باتری ها و تنظیم کننده  جریان برق دستگاهای برقی تبدیل کننده دارند و قادر به تغییر جریان مستقیم به غیر مستقیم و کاهش جریان و در نهایت شروع ایمن میباشند . سپس جریان ایمن و کم ازغیرمستقیم به مستقیم تبدیل میشود . شارژر صنعتی  ولتاژخروجی کم موجی دارند و سرعت انها کمتر از است . که متناسب با منحنی ایمنی است . شارژر صنعتی بر مبنای ظرفیت باطری و mv 2 ولتاژانتخاب شده فعالیت میکند. و در صورت استفاده از دستگاههای محافطتی مراقبت لازم است .شارژرهای صنعتی  به دستگاه سنجش اتوماتیک مجهز هستند و باتری ها فول شارژهستند. شارژر صنعتی  و وسایل انها در یک قالب معیین ساخته میشوند . بخش های تطبیق پذیر و لوازم جانبی در قسمت عقبی تعبیه شدند. برای برد کنترلی لوازمات حایز اهمیت هستند . و غالبا جایی نصب میشوند که گرما تاثیر کمتری بر انها بگذارد.

شارژرهای باتری باید در قسمت های مختلف در دسترس باشند تا ولتاژ مورد نیاز باتری را فراهم کند . و نحوه استفاده ذکر شده است.

همه شارژرها جدا از کاربرد و ابزار سنجش وظیفه تبدیل و کاهش و تقویت دیود و فیلترها را دارد . در شارژرهای صنعتی  ولتاژ قوی سه مرحله ولتاژ استفاده میشود. که مزیت انها نسبت به شارژرهای تک مرحله ای به این است که امواج خروجی تبدیل شده کوتاهتر و مستقیم تر نسبت به مدل مشابه است. برخی شارژرها ولتاژ ۳۸۰تک مرحله و خنثی ۳۸۰ مورد استفاده قرار میدهند اغلب از شارژرهای صنعتی از پست های فشرده استفاده  ۳۸۰ میکنند. تبدیل کننده خروجی ولتاژ و دیودها مستقیما به ولتاژ تبدیل میکنند و این امر با استفاده اندکتور و محدودیت نویز رخ میدهد و در امواج از بین میبرند هم اینکه قابل استفاده در هر قطعه برای بهینه سازی امواج خروجی بکار میرود.

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.