• 3520 3439 - 041

مقاومت در مدارهای الکتریکی:UPS

مقاومت در مدارهای الکتریکی:UPSReviewed by TabrizUPS on Dec 31Rating: 5.0مقاومت در مدارهای الکتریکی:UPS

اجزی مدارهای الکتریکی

قطعه مقاومت

قطعه مقاومت در مدارهای الکتریکی، مقاومت مسیر را بالا می برد. علت اساسی استفاده از این قطعه این است که جریان الکتریسیته را دریک مدارکاهش دهد. مقاومت ها شکل ها و اندازه های متفائتی دارند.

آنها گرما را بعنوان نتیجه ای ازمخالفت درمقابل عبورجریان الکتریسیته تلف می کنند و بنابراین طبقه بندی آنها بر اساس میزان مقاومتشان در مقابل عبورالکترونها وهمچنین میزان اتلاف انرژی آنها (چه مقدارانرژی را قبل ازاینکه خراب شوند، تلف می کنند) می باشد. معمولاً مقاومت های بزرگتر، انرژی بیشتری را تلف می کنند. انواع گوناگونی از مقاومت ها وجود دارند که میزان مقاومتشان با تنظیم یک دسته یا پیچاندان یک پیچ، کم وزیاد می شود که به آنها پتانسیومتر نیز می گویند.

باتری یو پی اس، فروش یو پی اس، یو پی اس تبریز

مقاومت یو پی اسمقاومت ups

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.