• 3520 3439 - 041

تشریح توان یو پی اس

تشریح توان یو پی اسReviewed by سینا خدایی on Sep 29Rating:

ضریب توان یو پی اس

ضریب توان یو پی اس:در یک سیستم الکتریکی AC اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری اطلاق می‌شود .و مقداری بین ۰ تا ۱ دارد.هر چه ضریب توان مصرف کننده نز دیک به ۱ باشد برای تولید کننده بهتر است

توان واقعی یو پی اس

توان ظاهری یو پی استوان واقعی یو پی اس:توانایی یک مصرف کننده برای تبدیل انرژی الکتریکی به دیگر شکل‌های انرژی توان ظاهری یو پی اس

توان ظاهری یو پی اس

توان ظاهری یو پی اس:در اثر وجود اختلاف بین ولتاژ و جریان پدید می‌آید. با توجه به نوع بارها و میزان توان راکتیو آنها توان ظاهری می‌تواند از توان واقعی نیز بیشتر باشد.

کم بودن ضریب توان (بزرگ بودن توان ظاهری نسبت به توان واقعی) در یک مدار موجب بالا رفتن جریان در مدار و در نتیجه بالا رفتن تلفات در مدار می‌شود.بار راکتیو تاثیرات مخربی بر روی شبکه دارد.اساس کار براین است که توان راکتیو لازم برای بار از یک منبع دیگر غیر از شبکه توزیع برق اصلی تامین شود و از آنجاییکه اکثر بارها دارای خاصیت سلفی هستند لذا برای تامین توان راکتیو مورد نیاز از خازنهای موازی با شبکه استفاده می شود.سلف و خازن انرژی مصرف نمی کنندو در یک نیم سیکل انرژی ذخیره می کنند و در نیم سیکل بعدی پس می دهند (یو پی اس تبریز)اگر این ضریب اصلاح نشود و یعنی ما نتوانیم بارهای خود را به صورت امپدانس تقریبا مقاومتی در بیاوریم باعث اضافه جریان کشیدن سیستم قدرت بدون اینکه هیچ باری را تغذیه نماییم می شویم و عملا راندمان ترانس توزیع را پایین خواهیم آورد.چون شرکت برق نمی خواهد ضررکند در مناطق صنعتی و کارخانه های صنعتی راکتیو سنج هم دارند و اگر مقدار توان راکتیو آنها زیاد باشد جریمه می شوندو بنابراین تابلوهای خازن جای خودش در کارخانه های صنعتی برای جلوگیر ی از جریمه شدن باز می کند. 

مقدار خازن یو پی اس

تعیین مقدار خازن یو پی استعیین مقدار خازن جهت تصحیح ضریب توان از روشهای مختلفی امکان پذیر است.هرگاه بخواهیم باری به توان اکتیوpw و ضربت توان cosp1 به ضریب توان cosp2 برسانیم خازنی با توان راکتیو Pr مورد نیاز می باشد که مقدار Pr از فرمول زیر بدست می آید

K=tan(P1)-tan(P2)

Pr=Pw*k

ولی در کنتورهای خانگی فقط توان اکتیو سنجیده می شود و توان راکتیو سنجیده نمی شود.در مناطق صنعتی اکثر بارها، سلفی هستند و از تابلو خازن استفاده می شوداضافه بار در صورتیکه در مدار الکتریکی جریان از مسیر درست خود جاری نشود آنرا جریان خطا می گویند . این جریان ممکن است از طریق اتصال بدنه به زمین جاری شود یا از مدار اصلی بگذرد که میزان آن بیشتر از حد مشخص مدار است که آنرا اتصال کوتاه یا اضافه بار گویند . در حالت اتصال کوتاه دو نقطه ای از مدار که نسبت به هم دارای ولتاژ هستند بهم اتصال می یابند ( توسط یک مقتومت بسیار کوچک ) و در حالت اضافه بار تعداد مصرف کننده ها بیشتر از مقدار مجاز آنها می شود

Surge:استاندارد ایالات متحده برای آزمایش پایداری در برابر امواج ضربه غیر نوسانی (۱۹۸۹)، این آزمایش بهطور اختصار Surge نامیده میشود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.