• 3520 3439 - 041

اجرای باتری های سرب اسیدی

اجرای باتری های سرب اسیدیReviewed by Tabrizups on Jan 18Rating: 5.0اجرای باتری های سرب اسیدی

یک باتری اسید-سربی شامل اجزای زیر است:
که (Current Collector): مثبت و منفی ۴٫ جمع کننده های جریان (Terminal) 1. بدنه باتری ۲٫درب باتری ۳٫ پایانه های خروجی همان شبکه های آلیاژ سربی هستند که وظیفه انتقال الکترون بین مواد فعال (خمیر مثبت و منفی روی شبکه ها) و مدار خارجی را انجام می دهند. ۵٫ مواد فعال الکتروشیمیایی: همان خمیرهای مثبت (خمیر آندی) و منفی (خمیر کاتدی) روی شبکه ها هستند که نقش تولید و مصرف الکترون را بر عهده دارند. ۶٫ الکترولیت: در باتریهای اسید- سربی الکترولیت شامل محلول اسید سولفوریک در آب است که در استفاده می شود و نقش هدایت یونی را بین مواد فعال مثبت و منفی دارد. (g/cm 1 گرم بر سانتی متر مکعب ( ۳ / ۱ تا ۳ / چگالیهای ۲۴ جداکننده ها وظیفه دارند تا از اتصال فیزیکی مستقیم بین مواد فعال مثبت و منفی ۸٫ اتصالات: اغلب از (Separator): 7. جداکننده جنس سرب یا آلیاژهای سربی هستند که بین ارتباط بسن شبکه ها و پایانه ها را برقرار می کنند.
باتری سرب اسیدی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.